МЛАДЕЖИ В КРИЗА

Темите на семинарите са:

  • насилие (домашно насилие, агресия в училищата, сексуално насилие)
  • зависимости (наркотици, алкохол и др.)
  • exual boundaries in dating
  • аборт и СПИН превенция

Желанието ни е да достигнем младото поколение през техните проблеми и чрез разрешаването им да покажем, че решението е завръщане към моралните ценности и основните библейски принципи.

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА

МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА МЛАДЕЖИ В КРИЗА