Проект MOVE

“Move” е инициатива, чрез която младежите имат възможност да спортуват заедно и да изграждат взаимоотношения.

Провеждат се ежемесечни събития, които са посветени на конкретен спорт (волейбол, бадминтон, баскетбол и др.) и се организират тиймбилдинг игри за сближаване. Като част от инициативата се правят и планински походи, а веднъж в годината се организират и дневни спортни лагери в различни градове в цяла България.