Първа евангелска съборна църква

Първа евангелска съборна църкваНачалото на Първа евангелска църква – гр. София е поставено през 1864г от синовете на православния свещеник поп Тодор – Георги и Михаил, жените им и двете му дъщери. Това съвпада с работата на първите мисионери, Чарлз Морс и д-р Хенри Хаскел, които пристигат в София, за да проповядват благовестието, през 1862 и 1863г. Също като софийския център, и тя се оказва в руини след бомбардировките в края на Втората световна, но впоследствие е възстановена и действа до момента. Първа евангелска съборна църква се стреми да излага право Словото за Спасение чрез вяра в Исус Христос и да отстоява в обществото християнските ценности.