Начало

Фондация „Актуални младежи“ е основана през март 2011 г. с ясни и конкретни цели.

Целите на „Актуални младежи“ са достигане на млади хора (на възраст между 15-35 години) чрез семинари, на които се  разглеждат актуални теми, които са важни за тях.

Чрез проектите на фондация „Актуални младежи“ искаме да научим младите хора на отговорност и социална ангажираност и да изградим характер на съпричастност.

Чрез информацията и опита, които младежите получават от инициативите на фондацията, участниците научават как да се справят с проблемите от живота, свързани с тематиката на проектите.