За фондацията

Това, което правим:

 • Подпомагане на младото поколение за интегриране в днешния враждебен и социално неангажиран свят;
 • Предоставяне на младите хора алтернатива на „улицата” /хулиганство, наркотици, алкохол и др./;
 • Откриване на потенциала им;
 • Осигуряване на възможност за развитие и обучение и изграждане на самочувствието им;
 • Развитие на младите хора в сферата на образование, обучение, спорт, музика, социална ангажираност;
 • Отпускане на стипендии в системата на образованието за всички степени на обучение;
 • Стимулиране на надарени деца;
 • Осигуряване на цялостна подкрепа и социалната, духовна интеграцията /ре/интеграция/ на хора в нужда, в неравностойно положение или със зависимости;
 • Грижи и помощ за сираци, болни, инвалиди, възрастни и самотни хора, безработни и социално слаби;
 • Извършване на благотворителна дейност, изразяваща се в подкрепа на нуждаещи се от материална, духовна или друга помощ;
 • Популяризиране на морално-етичните ценности и принципи на християнството в обществото, и насърчаване и увеличаване възможностите за утвърждаването им чрез просветна и културна дейност;
 • Повишаване на християнската просвета и култура на отделната личност, независимо от пол, възраст или етнос.

Фондация АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ е основана през март 2011г. с ясни и конкретни цели.

Целите на АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ са достигане на млади хора (на възраст между 15-35 години) чрез семинари, на които се  разглеждат актуални теми, които са важни за тях. Чрез проектите на фондация АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ искаме да научим младите хора на отговорност и социална ангажираност и да изградим в характер на съпричастност.

Чрез информацията и опита, които младежите получават от инициативите на фондацията, участниците научават как да се справят с проблемите от живота свързани с тематиката на проектите.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ

Фондацията ще преследва следните цели:

 1. Подпомагане на младото поколение за интегриране в днешния враждебен и социално неангажиран свят; предоставяне на младите хора алтернатива на „улицата” /хулиганство, наркотици, алкохол и др./; откриване на потенциала им; осигуряване на възможност за развитие и обучение и изграждане на самочувствието им;
 2. Развитие на младите хора в сферата на образование, обучение, спорт, музика, социална ангажираност; отпускане на стипендии в системата на образованието за всички степени на обучение; стимулиране на надарени деца;
 3. Осигуряване на цялостна подкрепа и социалната, духовна интеграцията /ре/интеграция/ на хора в нужда, в неравностойно положение или със зависимости; грижи и помощ за сираци, болни, инвалиди, възрастни и самотни хора, безработни и социално слаби;
 4. Извършване на благотворителна дейност, изразяваща се в подкрепа на нуждаещи се от материална, духовна или друга помощ;
 5. Популяризиране на морално-етичните ценности и принципи на християнството в обществото, и насърчаване и увеличаване възможностите за утвърждаването им чрез просветна и културна дейност; повишаване на християнската просвета и култура на отделната личност, независимо от пол, възраст или етнос.

Проектите на фондация АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ са:

 • ПРОЕКТ ИСТОРИЯ

  Проект история има за цел да запознаване младите хора с историята на България и възбуждането на интереса им към миналото на страната ни чрез интерактивно опознаване на исторически места и събития. Таргет групата са тийнейджъри и младежи, но при проявен интерес могат да се включат и по-възрастни хора.

  Фокусът пада върху ролята на християнството, личностите и събитията в миналото на България.

  Ние целим създаване на по възможност дълготрайни контакти с млади хора, които да влияят положително за бъдещето на България.

 • МЛАДЕЖИ В КРИЗА

  Темите на семинарите са: насилие (домашно насилие, агресия в училищата, сексуално насилие); зависимости (наркотици, алкохол и др.); sexual boundaries in dating; аборт и СПИН превенция. Желанието ни е да достигнем младото поколение през техните проблеми и чрез разрешаването им да покажем, че решението е завръщане към моралните ценности и основните библейски принципи.

 • ВЕЛИКДЕНСКИ АРТ ФЕСТИВАЛ

  Във връзка с Великденските празници ние от фондация Актуални младежи и нашите партньори бихме искали да подарим на жителите на София и район Красна Поляна един прекрасен празник. На него хора от всички възрасти ще имат възможността да се забавляват и да прекарат време заедно.